จังหวัดลำพูนแนะนำเส้นทางบุญไหว้สาพระ 9 วัดในตัวเมือง

14/03/2011 - 3:03 am

จังหวัดลำพูนแนะนำกิจกรรมใหม่แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจการจาริกแสวงบุญในนครหริภุญชัยซึ่งมีอายุความเป็นมากว่า 1,350 ปี ด้วยการจัดทัวร์เส้นทางบุญไหว้พระ 9 วัดในตัวเมืองจังหวัดลำพูน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทัวร์และให้ข้อมูลประวัติอันน่าสนใจต่างๆแก่นักท่องเที่ยว ท่านที่สนใจสามารถขึ้นรถรางนำทัวร์ได้ที่หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ค่าใช้จ่าย 50 บาทต่อท่าน หากเดินทางเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อเช่าเหมารถรางได้ที่ประชาสัมพันธ์หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร รายละเอียดเพิ่มเติม Click here

Images: 
Share this