Phaya Inn - พักผ่อนง่ายๆในบรรยากาศล้านนา

ที่พักที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านในจังหวัดลำพูน

ด้วยความตั้งใจอยากจะให้จังหวัดลำพูนอันเป็นบ้านเกิดที่รักได้มีที่พักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบร่มรื่น และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน โรงแรมพญาอินจึงถือกำเนิดขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบล้านนาประยุกต์ พร้อมพรั่งด้วยความเขียวขจีจากหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ เจ้าของบ้านพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนเสมือนญาติมิตรด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีตามวิถีเมืองเหนือ

พญาอินเป็นชื่อย่อของบรรพบุรุษตระกูลโนตานนท์ ซึ่งมีนามเต็มว่า พญาอินทนุรังสี หรือ ขุนสรรสารธน ซึ่งเป็นข้าราชการรับใช้เจ้าเมืองลำพูน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2437 ถึงปี พ.ศ. 2487 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

จังหวัดลำพูน หรือ นครหริภุญชัย มีอายุกว่า 1,350 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา มีวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งจังหวัดและของคนที่เกิดปีระกา ทั้งนี้ยังมีวัดวาและโบราณสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา การเดินทางเข้ามายังจังหวัดมีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว หรือแม้แต่เครื่องบิน เนื่องจากจังหวัดลำพูนอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ลงมาทางใต้เพียงแค่ 22 กิโลเมตรเท่านั้น โรงแรมพญาอินตั้งอยู่บนถนนเลียบแม่น้ำกวง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยเพียงไม่ถึง 1 กิโลเมตรและห่างจากข่วงคนเตียว หรือ ถนนคนเดินวันศุกร์เพียง 500 เมตรเท่านั้น